Om klubben

DSCN0181 (2)HASI er en svømmeklub for alle, med eller uden funktionsnedsættelse

Vi svømmer efter Halliwick konceptet.
Vi lærer vandets fysik at kende igennem leg, øvelser og tryghed.
Der er sociale arrangementer med de andre svømmere.

Hvad er Halliwick konceptet?

Halliwick konceptet sigter mod at give alle, uanset funktionsnedsættelse, en fri og selvstændig udfoldelsesmulighed i vand. Konceptet er udviklet til at lære personer med fysisk funktionsnedsættelse at svømme, men er også særdeles velegnet til personer med psykisk funktionsnedsættelse, og til al begyndersvømning for børn og voksne, også personer uden funktionsnedsættelse.

Konceptet tager udgangspunkt i, at “svømmeren” skal opnå en grundlæggende fysisk og psykisk tilvænning til vandet. Dette opnås ved at man opøver en god kontrol af vejrtrækning og evnen til at kontrollere kroppens balance i vand. Kontrol af vejrtrækning og balance er nødvendige forudsætninger for udviklingen af uafhængig fremdrift – svømning.Undervisningen tager sit udgangspunkt i, hvor godt svømmeren klarer sig i vandet.

Selve undervisningen foregår ofte i grupper, og altid i et samarbejde mellem svømmer og instruktør. Konceptet bygger på respekt for den enkeltes forudsætninger, og inddrager psykiske, fysiske og fysiologiske aspekter.

images-GITTEKOCHHalliwick konceptets undervisnings-principper:

  • Undervisningen foregår i vand.
  • Èn instruktør til én svømmer.
  • Ingen brug af svømmebælter, svømmeveste, svømmevinger m.m..
  • Der er tale om svømmeundervisning – ikke behandling.
  • Meget af undervisningen foregår ved hjælp af grupper og i lege.
  • Indlæringstiden spiller i princippet ingen rolle.

Mål og midler i Halliwickundervisningen

Det langsigtede mål for den enkelte er at kunne bevæge sig frit og uafhængigt i vand – at svømme. Svømning har ingen direkte betydning for funktionen på land, udover den betydning det har for alle at dyrke motion og at få oplevelsen af at blive/ være god til noget.

Midler:
Der anvendes ingen form for flyderedskaber i undervisningen. Indtil svømmeren kan klare sig selv i vandet, bliver han/hun støttet af en anden person, kaldet “instruktøren”

I undervisningen benyttes en række øvelser eller lege. Disse aktiviteter er sammen med de anvendte rekvisitter et middel i undervisningen og ikke et mål i sig selv.
Hvis man fejlagtig bruger aktiviteterne og rekvisitterne som mål, i sig selv, bliver undervisningen planløs.

Det er vigtigt, at man skelner mellem den svømning, man dyrker i fritiden og den behandling / træning, man evt. modtager i bassinterapi, men man skal også kunne bruge de sammenhænge der naturligt er mellem de to ting.
Konceptet er andet end fortrolighed med vand samt krops- og vejrtrækningskontrol.

Instruktøren opnår en erfaring i at analysere hvordan kroppen reagerer i vand. Med den erfaring kan instruktøren lettere vejlede den enkelte svømmer i at udvikle en personlig svømmestil.
I øvrigt kan konceptet bruges i enhver form for svømmeundervisning.

438x200-bassin-svoemmestadionSådan holder vi stævner i HASI

Vi svømmer efter Halliwick konceptet 7% regel. Det vil sige at alle kan svømme mod hinanden og konkurrerer på lige fod. Svømmeren er tilmeldt en svømmetid og et computerprogram beregner en starttid, så alle i princippet skulle komme i mål på samme tid, men der sker det at alle er opsat på at vinde, så de presser sig til at yde lidt mere. Her er det 7% reglen kommer ind. Ingen må sprænge sin tid med mere end 7%, altså forbedre sig mere end 7%. Sker det diskvalificeres svømmeren.

Ekstra heat
Har en svømmer sprængt sin tid med mere end 7% kommer svømmeren i et ekstra heat kun for svømmere som har sprængt sin tid.

God tid
Hvis en svømmer på sin tilmeldte tid eller den som svømmer tættest på sin tilmeldte tid, vinder svømmeren en God tids præmie.

Andre bestemmelser
Der svømmes på distancer 25m 50m 100m. Der er ingen bestemt stilart på nogen distancer, som vi kender fra alm. konkurrencesvømning.

 
Du er her: ForsideOm klubben

Svømmeklubben HASI
Svømmecenter Nordvest
Nylandsvej 80
8600 Silkeborg
Onsdage fra 17.00 – 20.30

www.hasi.dk