SVØMMEKLUBBEN HASI UNDERVISER EFTER
HALLIWICK-KONCEPTET

Her lærer børn og voksne med og uden handikap og funktions nedsættelse vandet at kende, og hvordan man klarer sig i vandet.

Formålet for alle er at opnå en fortrolighed med vandet uanset om man har som mål at blive konkurrencesvømmer eller der er tale om en sanseoplevelse.

Halliwick konceptet er en velegnet undervisnings metode til alle, også ikke – funktions hæmmede.

HASI er medlem af Hasam – Parasport Danmark (Dansk Handicap Idræts-Forbund) – Idrætsrådet – Svøm Danmark og DGI.

Sæson afslutning

Sidste svømmedag

Nordvest Badet 8. maj 2024

Ans 13. maj 2024

Træneropstarts møde

Nordvestbadet

Lørdag 31. august 2024

Sæson opstart

Ans mandag d. 2. september 2024
Nordvestbadet onsdag d. 4. september 2024

Der er udsendt kontingentopkrævninger ud til vores medlemmer, kontingentet skal være betalt inden d. 1. juli 2024 elllers kan pladsen vidregives til en på ventelisten.

Ansøgning om plads

Sæson start

Ans d. 2. September 2024

Nordvestbadet d. 4. September 2024

This will close in 20 seconds